Распореди часова

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА СМЕНУ А

ДАН

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ЧАС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Југослав Милановић

71

61

63

72

62

 

 

 

 

61

72

 

 

 

 

63

62

71

61

72

 

63

62

61

72

71

 

 

 

 

 

71

63

62

 

Јелена Лешњак

62

 

61

63

71

72

 

71

72

 

 

 

 

 

62

61

72

63

 

 

 

72

63

62

71

61

 

 

62

71

61

63

 

 

 

Милица Симиџија

 

62

 

61

63

6

6

 

 

 

 

 

71

 

 

 

71

72

7

6

7св

 

61

63

62

72

6св

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубравка Батавељић

 

 

 

 

 

 

 

62

63

72

61

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

71

61

63

72

 

 

 

 

 

 

 

 

Танкосава Ковачевић

 

 

 

 

 

 

 

72

71

62

 

 

 

 

71

 

61

62

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

63

72

 

 

 

 

Славица Ђорђевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

62

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица Радовић

 

 

72

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Исаиловић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

72

61

63

 

Љиљана Адамовић

61

63

62

 

72

71

 

63

61

71

 

62

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

62

63

61

72

 

 

Сузана Тодовић

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

7

 

 

71

72

 

 

 

 

 

 

61

62

 

71

72

 

Тијана Павловић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

Ана Ковачевић

 

 

 

 

 

 

 

61

62

 

71

72

63

 

 

 

 

 

 

 

 

61

71

72

63

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вера Јовановић

63

72

71

62

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

63

61

62

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соња Јевтић

72

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славица Зоговић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

63

61

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

72

 

62

62

71

71

Милан Вучетић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

63

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

61

72

 

 

 

 

 

 

 

Марко Арсенић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА СМЕНУ Б

ДАН

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ЧАС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Снежана Гребовић

 

52

51

82

81

 

 

51

82

52

81

 

 

 

82

51

52

 

 

 

 

81

51

52

 

 

 

 

52

51

81

 

82

 

 

Саша Милошевић

53

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

Зорица Алексић

 

 

 

 

51

81

 

 

52

53

82

51

 

 

81

 

82

53

51

52

 

 

82

53

81

52

51

 

53

52

82

81

 

 

 

Марко Шундић

 

 

 

 

 

 

 

 

51

81

53

52

82

 

 

 

 

 

52

 

 

51

 

82

53

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ана Ковачевић

51

82

81

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

81

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

53

52

 

 

 

 

Магдалена Новаковић

 

53

52

 

81

51

 

 

 

 

 

 

 

 

51

52

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

52

53

 

 

Љиљана Адамовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

81

 

 

 

 

82

82

81

 

 

 

 

 

 

 

 

Славица Ђорђевић

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

52

51

51

53

53

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица Радовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Исаиловић

 

 

 

 

 

 

 

52

 

82

51

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

81

52

51

 

х

 

 

 

 

 

 

 

Роксанда Алексић

 

 

 

 

 

 

 

81

53

51

52

82

5г

8

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

5г

8

Сандра Меловић

81

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

81

 

 

 

 

 

Ивана Танасијевић

52

51

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубравка Батавељић

 

 

 

51

53

52

 

 

 

 

 

 

 

 

52

81

 

82

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

51

81

 

Вера Јовановић

 

 

 

 

 

 

 

82

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соња Јевтић

82

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

82

 

 

 

 

 

Славица Зоговић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежана Ковачевић

 

 

 

52

52

82

82

 

 

 

 

 

 

 

53

53

 

81

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена Симић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

51

52

82

 

Милан Вучетић

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

51

52

 

 

Марко Арсенић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

8

 РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШУМАРИЦЕ

ДАН

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ЧАС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Марија Грбовић

 

 

54

73

83

64

 

 

 

64

54

73

83

 

 

 

83

64

54

 

 

54

73

64

 

 

 

 

 

73

54

 

 

 

 

Јулка Јолић

83

73

 

 

 

 

 

54

64

 

 

 

 

 

54

64

 

73

83

 

 

83

64

54

73

 

 

 

54

64

 

83

73

 

 

Роксанда Алексић

64

83

73

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

83

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мила Борић

 

 

 

 

 

 

 

83

54

73

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

54

64

83

 

Сандра Меловић

 

 

 

 

64

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

83

 

 

Дејан Костић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

73

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јасмина Љиљак

 

 

 

 

 

 

 

73

83

54

 

 

 

 

83

73

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

64

 

Никола Митов

 

 

 

 

 

 

 

64

73

83

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

64

73

54

 

 

 

 

 

 

 

 

Вера Јовановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

83

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

83

64

 

 

 

 

Соња Јевтић

 

 

 

83

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

73

 

 

 

Магдалена Новаковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

64

54

73

 

 

 

 

73

83

 

 

 

 

83

54

64

73

 

 

 

 

 

 

 

Марко Пантовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

54

 

 

 

 

 

Славица Зоговић

54

54

64

64

 

73

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

83

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобан Јолић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

83

73

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Исаиловић

73

64

83

 

54

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица Радовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

54

54

83

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тијана Павловић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

64

73

83

 

 

 

 

 

 

 

Марко Арсенић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

64

 

83