Актуелно

Упис првака - школска 2019/2020. година

Школску 2019/20. годину уписују деца рођена од 01.03.2012. до 28.02.2013. године. Уписна процедура обавља се у складу са законима Републике Србије.

Упис почиње 01.04.2019 године и обавља се у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова.

Систематски преглед деце пред упис у први разред основне школе обавља се код педијатра који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета. Педијатар издаје лекарско уверење о здравственој способности детета, а родитељи приликом уписа уверење достављају школи.

Родитељ или други законски заступник доноси потребну документацију:

• извод из матичне књиге рођених,
• лекарско уверење о здравственој способности детета,

 пријава пребивалишта (на увид),
• уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

Приликом уписа секретар заказује термин за тестирање код психолога или педагога.

Родитељ/ други законски заступник није у обавези да школи, приликом уписа ученика, достави извод из матичне књиге рођених и пријаву пребивалишта у папирној форми већ има могућност да поднесе захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.

Изјаву којом се овлашћује школа да прибави извод из матичне књиге рођених и пријаву пребивалишта детета можете преузети са сајта школе у одељку документа.

У школи је организован продужени боравак, од 7:00 до 16:00 сати, за који се треба пријавити приликом уписа у школу.

Драги наши будући ПРВАЦИ

ДОБРО ДОШЛИ У ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"