О школи

Основна школа "Јован Поповић" је основана 1954.године, кao шеста по реду основна школа у Крагујевцу. Са радом је почела у двема адаптираним баракама интерната средње техничке школе, које су биле постављене у дворишту Учитељске школе "Милоје Павловић".

Из ове школе се већ 1958.године издваја нова школа - "21. октобар". Исте године започиње изградња нове зграде. Од 1961.године школа прелази у нови објекат, на простору на коме се и сада налази. Барака, у којој је школа започела рад, и данас се користи за потребе крагујевачких школа, као зимски школски центар на Копаонику.

Школске 1982/83.године из ове школе се издваја ОШ "Мирко Јовановић".

Године 1989. школа је добила нову фискултурну салу од средстава самодоприноса грађана.

Од 1993.године почиње са радом издвојено одељење школе у Шумарицама, прво као четвороразредно, а од школске 1996/97.године и као осморазредно - издвојено одељење.

У периоду од 2014. до 2020.године извршене су значајне реконструкције у матичној школи, као и у издојеним одељењима у Шумарицама, Драчи и Дивостину.

У школи је стално или повремено радило око 500 људи који су, у различитим временима и у разноврсним областима и пословима, допринели развоју школе и њеној препознатљивости.