Распоред писмених задатака и контролних вежби школске 2022-23. године

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

 

Наставни предмет

Распоред писмених задатака

Распоред контролних вежби

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

ПЕТИ РАЗРЕД

Српски језик 51 52

 

6

 

14

 

 

24

30

 

 

 

8

 

16

 

 

27

 

33

 

Српски језик 53

 

6

 

14

 

 

24

30

 

 

 

9

 

16

 

 

27

 

33

 

Енглески језик

 

 

12

 

 

 

 

 

34

 

 

7

 

 

 

 

26

 

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

5

 

4

 

 

4

 

5

 

 

2

5

 

 

4

 

5

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Српски језик 61 62 63

 

6

 

14

 

 

24

30

 

 

 

8

 

16

 

 

27

 

33

 

Српски језик 64

 

6

 

14

 

 

24

30

 

 

 

9

 

16

 

 

27

 

33

 

Енглески језик

 

 

12

 

 

 

 

 

34

 

 

7

 

 

 

 

26

 

 

 

Немачки језик

 

 

13

 

 

 

 

31

 

 

 

8

 

 

 

 

25

 

 

 

Математика 62 63

 

5

 

4

 

 

4

 

5

 

 

2

5

 

 

4

 

 

2

 

Математика 61

 

5

 

5

 

 

5

 

5

 

 

2

5

 

 

5

 

5

 

 

физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Српски језик 71 72

 

6

 

14

 

 

24

30

 

 

 

8

 

16

 

 

27

 

33

 

Српски језик 73

 

6

 

14

 

 

24

30

 

 

 

9

 

16

 

 

27

 

33

 

Енглески језик

 

 

12

 

 

 

 

 

34

 

 

7

 

 

 

 

26

 

 

 

Немачки језик

 

 

13

 

 

 

 

31

 

 

 

8

 

 

 

 

25

 

 

 

Математика 73

 

5

 

4

 

 

4

 

5

 

5

 

5

 

 

4

 

5

 

 

Математика  71 72

 

5

 

5

 

 

5

 

5

 

 

2

5

5

 

 

 

5

 

 

физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

 

3

 

3

 

ОСМИ РАЗРЕД

Српски језик 81 82

 

6

 

14

 

 

24

30

 

 

 

8

 

16

 

 

27

 

33

 

Српски језик 83

 

6

 

14

 

 

24

30

 

 

 

9

 

16

 

 

27

 

33

 

Енглески језик

 

 

12

 

 

 

 

 

34

 

 

7

 

 

 

 

26

 

 

 

Немачки језик

 

 

13

 

 

 

 

31

 

 

 

8

 

 

 

 

25

 

 

 

Математика 83

 

4

 

4

 

 

4

 

4

 

 

2

5

 

 

 

1

 

2

 

Математика 81 82

 

5

 

5

 

 

5

 

5

 

 

2

 

2

 

5

 

 

2

 

физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

2

5