Контакт

ОШ ,,Јован Поповић"
Краља Милана IV 14,
Крагујевац

Наставничка канцеларија
034/617-06-01

Секретар
034/617-06-02

Директор  Дарко Грковић
034/617-06-03

www.osjovanpopovickg.edu.rs