На путу за безбедност деце у саобраћају

Ученици другог разреда учествовали су у радионици у оквиру пројекта ,,На путу за безебедност деце у саобраћају" компаније Тотал уз подршку Министраства просвете, науке и технолошког развоја.

Циљ овог пројекта је да деца првог и другог разреда основне школе, која спадају у једну од најугроженијих категорија када је у питању безбедност у саобраћају, на забаван и интерактиван начин не само утврде основна правила безбедног понашања у саобраћају, већ и разумеју зашто она постоје и због чега је важно да их се придржавају. 

Кроз визуелну демонстрацију, картице-питалице које подстичу дискусију и забавно-едукативну таблет игру “На путу за безбедност” која је специјално развијена за потребе овог пројекта и доступна на локалном веб-сајту компаније Тотал, ученици се подстичу да сами закључе зашто је опасно играти се у зони саобраћаја, прелазити улицу између паркираних аутомобила, кретати се на бициклистичкој стази, не обраћати пажњу на основну саобраћајну сигнализацију и слично.

Назад на галерију