,,До успеха, заједно" радионица Здрави и нездрави стилови живота

Циљ радионице био је промоција и креирање свести о здравим стиловима живота и превенирање нездравих.

Представник Министарства здравља, Јелена Јанковић, руководилац Центра за рано упозорење о новим психоактивним супстанцама, и др Светислав Митровић, са Института за ментално здравље у Београду, одржали су предавање на тему Млади и психоактивне супстанце, а наставница физичког васпитања, Магдалена Новаковић,  на тему Адекватна исхрана и спорт.

Назад на галерију