Обележавање Дана писмености - Истраживање завичајне уметности, културе и традиције