Упис првака школске 2018/19. године

ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

На основу Чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања и Годишњег плана рада ОШ “Јован Поповић” извршиће се упис ученика у I разред за школску 2018/19. годину.

Упис у први разред за 2018/19. годину обавезан је за децу која су рођена од 1. марта 2011.  до 29.2.2012. године.

 Испитивање пред полазак у школу вршe стручни сарадници.

 Деца која до 1. септембра 2018. године имају од шест година до шест и по година, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу.

 У школу може да се упише и дете старије од седам и по година које из оправданих разлога није уписано у школу.

 Школа може на захтев родитеља да упише дете са подручја друге школе у складу са својим просторним могућностима.

 КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ

1. Пријављивање за упис ученика у  I  разред  вршиће  се  на основу захтева родитеља од 13. априла 2018. године.

 2. Упис ученика у I разред обавиће се по извршеном лекарском прегледу на основу плана  школског диспанзера.

 3. Потребна документација за упис ученика у школу:

- извод из матичне књиге рођених за дете

- потврда о обављеном здравственом прегледу  и вакцинацији детета

- потврда о извршеном стоматолошком прегледу

- копија пријеве пребивалишта или боравишта

- уверење о завршеном припремном предшколском програму се доставља накнадно (Издаје га Предшколска установа «Нада Наумовић» након завршетка програма)

 4. Тестирање пријављених ученика обавиће се почев од  19.4.2018. године.

 5. По обављеном тестирању августа 2018. године извршиће се подела ученика по

            одељењима.

 6.   1. септембра 2018. године обавиће се свечани пријем ђака-првака.